Aktualizacja:
PRZEPRASZAMY BRAK WOLNYCH BILETÓW NA WYDARZENIE.
Dzień dobry,
Forum Firm zaprasza na  III Europejski Piknik Gospodarczy
Kiedy 13 maja 2019 r. godz. 15.00
Gdzie: Restauracja Leśna Perła w Radlinie ul. Wiosny Ludów 259
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Zgłoś udział : t.32 459 0257 ; 505130 996 forum-firm@wp.pl
Więcej informacji na stronie:  www.forum. radlin.pl
Program :
Wystąpienia:
1.  Otwarcie konferencji przez Otwarcie konferencji przez prof. Jerzego Buzka i Starostę
 Powiatu Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia
2. Enterprise Europe Network „Rynek wewnętrzny  Unii Europejskiej”
3. Domu Polski Południowej w Brukseli „Działalność biura oraz oferta dla przedsiębiorców”.
4. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich
 „Informacji o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców”
5.Wystąpienie przedstawiciela firmy, która otrzymała środki na rozwój z UE –
„Dobre praktyki pozyskiwania unijnych dotacji finansowych”
6. Panel dyskusyjny do którego zostaną zaproszeni przedstawicieli firm korzystający z dotacji unijnych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa temat: „Czy warto korzystać z środków Unijnych”
7. Koncert w wykonaniu młodzieży szkolnej.
Na terenie konferencji będą stoiska :
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Enterprise Europe NetworkŚląski Fundusz Pożyczkowy
Śląskie  Centrum Przedsiębiorczości
Pożyczki dla Firm – GAPR Gliwice
Instytucje biorące udział:  Enterprise Europe Network, Lokalny Punk Informacyjny ,
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo