13 maja 2019 r.w Restauracji Leśna Perła Forum Firm zorganizowało III Europejski Piknik Gospodarczy.  Program :

Wystąpienia:

  1. Otwarcie konferencji przez Otwarcie konferencji przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia
  2. Enterprise Europe Network „Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej”
  3. Domu Polski Południowej w Brukseli „Działalność biura oraz oferta dla przedsiębiorców”.
  4. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 „Informacji o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców”

5.Wystąpienie przedstawiciela firmy, która otrzymała środki na rozwój z UE –

„Dobre praktyki pozyskiwania unijnych dotacji finansowych”

  1. Panel dyskusyjny do którego zostaną zaproszeni przedstawicieli firm korzystający z dotacji unijnych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa temat: „Czy warto korzystać z środków Unijnych”
  2. Koncert w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Na terenie konferencji stoiska : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich , Enterprise Europe NetworkŚląski Fundusz Pożyczkowy Śląskie  Centrum Przedsiębiorczości, Pożyczki dla Firm – GAPR Gliwice,

Instytucje biorące udział:  Enterprise Europe Network, Lokalny Punk Informacyjny , Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.