Kim jesteśmy

    Forum jest dobrowolnym stowarzyszeniem przedsiębiorców Radlińskich i Subregionu

    Zachodniego. Istnieje od 1998 roku. Jest organizacją typu non-profit, niezależną od władz publicznych i apolityczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze. Promujemy ideę „Kupuj w swoim  mieście”. Nasi przedsiębiorcy korzystają z ofert  innych członków Forum Firm z siedzibą w Radlinie.

   Misja naszego stowarzyszenia brzmi: „BIZNES najlepszy w grupie”.

    Promocja oraz szkolenie firm  to nasza wizja.

   Wartości, które uważamy za najważniejsze to: partnerstwo, uczciwość, prawdomówność, sumienność, dbałość o członków oraz wzajemna współpraca.

   Do celów strategicznych zaliczamy: udział w projektach EFS, stworzenie ośrodka szkoleniowego, stworzenie systemu promocji firm.

Priorytety to: PROMOCJA I SZKOLENIA

Forum prowadzi działalność :

 – w sferze gospodarczej: organizuje targi, wystawy, spotkania konsultingowe, konkursy,

 – w sferze prelekcji, szkoleń: organizuje konferencje, spotkania dyskusyjne, szkolenia, prelekcje,   seminaria, odczyty, narady, których tematyka jest uniwersalna i może zadowolić przedsiębiorców

  o różnych profilach produkcji i usług.

  – w sferze kultury jest organizatorem koncertów, wystaw, festynów i biesiad.

 – w sferze sportu udział w turniejach

Forum Firm buduje strukturę wsparcia dla firm, wzmacnia lokalną gospodarkę i podnosi profesjonalizm przedsiębiorców poprzez:

– systematyczne szkolenia

– UNIJNE  POŻYCZKI  Dla Mikro i Małych  Przedsiębiorców

– stałą współpracę z ekspertami różnych dziedzin

– nawiązywanie trwałych kontaktów z instytucjami wsparcia biznesu

– tworzenie więzi środowiskowych

Comiesięczne spotkania członków Forum Firm Miasta Radlin ułatwiają członkom:

– wzajemną wymianę doświadczeń

– nawiązywanie kontaktów biznesowych

– współpracę z przedstawicielami mediów

– zdobycie aktualnych informacji na temat podatków, zarządzania firmą  oraz krajowych i unijnych form pomocy dla przedsiębiorców

Bierzemy udział w projektach np :

– w projekcie EQUAL „Pomysł na Sukces”

– w projektach Urzędu Marszałkowskiego

–  w projektach Euroregionu

Forum Firm z siedzibą w Radlinie współpracuje z:

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach,

Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA,

Górnośląską Agencją Promocji Przedsiębiorczości SA,

Izbą Gospodarczą „Śląsk” w Opolu,
Żorską Izbą Gospodarczą,

Raciborską Izbą Gospodarczą,

Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości  w Cieszynie,

Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,

 Izbą Gospodarcza w Wodzisławiu Śl,

Izbą Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,

Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
Śląskim Konsorcjum Instytucji Wsparcia Przedsiębiorców,

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,

Związkiem Subregionu Zachodniego,
Powiatowym Urzędem Pracy w  Wodzisławiu Śl.,

Starostwem Powiatu Wodzisławskiego,

Urzędem Miasta w Radlinie,

 Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.,

Współpracuje z mediami:

z telewizją TVT, Radiem 90FM,  z Radiem Vanessa,

z tygodnikiem Rybnik po godzinach, Dziennikiem Zachodnim, Wieściami z Powiatu, Biuletynem Radlin, z redakcją Nowin Wodzisławskich,

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 – 13.00 ul. Rymera 15/3 (obok Urzędu Miasta Radlin), 
biuro ul. Korfantego 17 (wejście pod zjeżdżalnią).

Telefon 32 4590 257 kom 505 130 996 e-mail:forum@radlin.pl www.forum.radlin.pl

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej 40 zł

ZALETY CZŁONKOSTWA W FORUM FIRM Z SIEDZIBĄ W RADLINIE

– dostęp do aktualnych informacji na temat Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne);

– dostęp do bieżącej informacji gospodarczej;

– dostęp do informacji na temat imprez targowych organizowanych w Polsce i za granicą;

– promocja firmy w materiałach reklamowych Forum Firm;

– nawiązanie kontaktów i integracja firmami subregionu;

– dostęp ofert współpracy z zagranicznymi firmami;

– udział w szkoleniach organizowanych przez Forum Firm;

– zniżki na usługi oferowane przez biuro Forum Firm;

– zniżki na usługi niektórych firm współpracujących z Forum Firm;

– możliwość udziału w comiesięcznych spotkaniach ze znanymi osobistościami, przedsiębiorcami,

Politykami i przedstawicielami instytucji okołobiznesowych ;

– udział w jubileuszowych Galach Biznesu, imprezach integracyjnych i koncertach,

w corocznym Spotkaniu Opłatkowym członków i Przyjaciół Forum;

– certyfikat przynależności do Forum Firm Miasta Radlin.