Dołącz do nas

ZAPROSZENIE DO CZŁONKOSTWA

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy krótko przedstawić informację o naszej instytucji i ofercie kierowanej do firm członkowskich.

Nasza organizacja nakierowana jest głównie na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z terenów województw: śląskiego i innych. Realizowane działania nakierowane są na rozwój gospodarczy regionu, jak również tworzenie sprzyjającego klimatu rozwoju przedsiębiorczości.

Nasza oferta:

 • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości (informacje przesyłane mailem, organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleń)
 • organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i wykładów (dofinansowanych ze środków Unijnych oraz poza  unijnych, organizacja szkoleń)
 • organizacja bezpłatnych porad prawnych, ekspertów biznesu i ochronie danych osobowych dot. prawa krajowego i unijnego
 • informowanie Członków o bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez podmioty współpracujące
 • wyszukiwanie bezpłatnych szkoleń realizowanych na terenie województwa z danego zakresu
 • promocja firm członkowskich – udzielanie rekomendacji wśród członków jak i wśród firm zewnętrznych, tworzenie sieci współpracy firm członkowskich
 • informacja o nowo przyjętych firmach członkowskich jest wysyłana mailem w informacji zawarte są dane teleadresowe firmy z opisem zakresu działalności.
 • rekomendacja firm do konkursów ogólnokrajowych
 • możliwość zgłoszenia za pośrednictwem Forum udziału firmy w innych konkursach promujących przedsiębiorczość
 • regularne informowanie członków Forum o organizowanych targach, wystawach, misjach gospodarczych, giełdach kooperacyjnych, spotkaniach przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji, m. in.: PIP-u, Urzędu Skarbowego, Izby Celnej, ZUS – u
 • kooperacja z firmami z kraju i zagranicy
 • do biura Forum kierowane są informacje gospodarcze, oferty i zapytania ofertowe firm krajowych i zagranicznych, które udostępniane są wszystkim zainteresowanym firmom członkowskim.
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej
 • organizowanie wyjazdów na targi i wystawy – w przypadku większej ilości firm istnieje możliwość organizacji wspólnego stoiska wystawienniczego, dzięki czemu koszty udziału ulegają znacznemu obniżeniu (w kraju i za granicą),
 • organizowanie misji i giełd kooperacyjnych,
 • mediacje gospodarcze i pracownicze (mediacja – to najszybsza, najtańsza forma dobrowolnego porozumienia)
 • inne formy wsparcia dyktowane zmieniającą się sytuacją rynkową.

Forum Firm ściśle współpracuje z różnego typu organizacjami, w tym:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Żory, Żorska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Raciborska Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo– Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,  Cech Rzemiosł  Różnych w Żorach, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Izba Gospodarcza Śląsk w Opolu Forum Firm jest również jednym z założycieli Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego

Jesteśmy otwarci na propozycje członków Forum Firm, dzięki czemu zakres działalności jest dostosowywany do potrzeb przedsiębiorstw.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM Forum Firm z siedzibą w Radlinie ?

Członkiem Forum Firm może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Forum i daje rękojmię ich realizacji.

Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków y następuje na podstawie Uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać do biura Izby.

Kwota składki 40,00zł miesięcznie.

Zgodnie z Statutem Forum Firm składki członkowskie płatne są  co miesiąc na konto Forum Firm z siedzibą w Radlinie lub na comiesięcznych spotkaniach członków oraz w biurze Forum.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą prawną jest:

 1. ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt 30 lit. b)

– dla członków prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, albo w formie spółek handlowych osobowych, jak również w formie spółki cywilnej.

 1. ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c z późniejszymi zmianami)

– dla członków mających osobowość prawną

Wpłatę składki członkowskiej prosimy dokonać na rachunek bankowy

Oddział BGŻ S.A. w Wodzisławiu Śl. ul. Kubsza 8, 44-300 Wodzisław Śl

BGŻ 62 2030 0045 1110 0000 0253 0980

KURSY WALUT

GIEŁDA


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo