ZAPROSZENIE DO CZŁONKOSTWA

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy krótko przedstawić informację o naszej instytucji i ofercie kierowanej do firm członkowskich.

Nasza organizacja nakierowana jest głównie na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z terenów województw: śląskiego i innych. Realizowane działania nakierowane są na rozwój gospodarczy regionu, jak również tworzenie sprzyjającego klimatu rozwoju przedsiębiorczości.

Nasza oferta:

 • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości (informacje przesyłane mailem, organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleń)
 • organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i wykładów (dofinansowanych ze środków Unijnych oraz poza  unijnych, organizacja szkoleń)
 • organizacja bezpłatnych porad prawnych, ekspertów biznesu i ochronie danych osobowych dot. prawa krajowego i unijnego
 • informowanie Członków o bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez podmioty współpracujące
 • wyszukiwanie bezpłatnych szkoleń realizowanych na terenie województwa z danego zakresu
 • promocja firm członkowskich – udzielanie rekomendacji wśród członków jak i wśród firm zewnętrznych, tworzenie sieci współpracy firm członkowskich
 • informacja o nowo przyjętych firmach członkowskich jest wysyłana mailem w informacji zawarte są dane teleadresowe firmy z opisem zakresu działalności.
 • rekomendacja firm do konkursów ogólnokrajowych
 • możliwość zgłoszenia za pośrednictwem Forum udziału firmy w innych konkursach promujących przedsiębiorczość
 • regularne informowanie członków Forum o organizowanych targach, wystawach, misjach gospodarczych, giełdach kooperacyjnych, spotkaniach przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji, m. in.: PIP-u, Urzędu Skarbowego, Izby Celnej, ZUS – u
 • kooperacja z firmami z kraju i zagranicy
 • do biura Forum kierowane są informacje gospodarcze, oferty i zapytania ofertowe firm krajowych i zagranicznych, które udostępniane są wszystkim zainteresowanym firmom członkowskim.
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej
 • organizowanie wyjazdów na targi i wystawy – w przypadku większej ilości firm istnieje możliwość organizacji wspólnego stoiska wystawienniczego, dzięki czemu koszty udziału ulegają znacznemu obniżeniu (w kraju i za granicą),
 • organizowanie misji i giełd kooperacyjnych,
 • mediacje gospodarcze i pracownicze (mediacja – to najszybsza, najtańsza forma dobrowolnego porozumienia)
 • inne formy wsparcia dyktowane zmieniającą się sytuacją rynkową.

Forum Firm ściśle współpracuje z różnego typu organizacjami, w tym:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Żory, Żorska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Raciborska Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo– Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,  Cech Rzemiosł  Różnych w Żorach, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Izba Gospodarcza Śląsk w Opolu Forum Firm jest również jednym z założycieli Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego

Jesteśmy otwarci na propozycje członków Forum Firm, dzięki czemu zakres działalności jest dostosowywany do potrzeb przedsiębiorstw.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM Forum Firm z siedzibą w Radlinie ?

Członkiem Forum Firm może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Forum i daje rękojmię ich realizacji.

Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków y następuje na podstawie Uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

Pobierz deklarację

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać do biura Izby.

Kwota składki 40,00zł miesięcznie.

Zgodnie z Statutem Forum Firm składki członkowskie płatne są  co miesiąc na konto Forum Firm z siedzibą w Radlinie lub na comiesięcznych spotkaniach członków oraz w biurze Forum.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą prawną jest:

 1. ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt 30 lit. b)

– dla członków prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, albo w formie spółek handlowych osobowych, jak również w formie spółki cywilnej.

 1. ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c z późniejszymi zmianami)

– dla członków mających osobowość prawną

Wpłatę składki członkowskiej prosimy dokonać na rachunek bankowy

BNP Paribas 62 2030 0045 1110 0000 0253 0980