Organy

Zarząd :

Prezes: Bronisław Kostaniuk

Wiceprezes: Krzysztof Domurat

Wiceprezes: Leszek Ostrzolek

Skarbnik: Krzysztof Gajda

Sekretarz: Zofia Sobik

Członek: Henryk Niewelt

Członek: Andrzej Śmietana

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Łukasz Larich

V-ce Przewodniczący: Dariusz Pojda

Sąd koleżeński:

Przewodniczący: Bernaś Ireneusz

V-ce Przewodniczący: Stanisław Kostka