Organy

Zarząd :
Prezes: Bronisław Kostaniuk
Wiceprezes: Henryk Niewelt
Wiceprezes: Ryszard Tkocz
Skarbnik: Krzysztof Domurat
Sekretarz: Zofia Sobik
Członek: Małgorzata Skura
Członek: Andrzej Śmietana
 
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Krzysztof Gajda
V-ce Przewodniczący: Dariusz Mika
Członek Komisji: Stanisława Nosiadek
 
Sąd koleżeński:
Przewodniczący: Bernaś Ireneusz
V-ce Przewodniczący: Chamioło Edward
Członek Komisji: Krzysztof Śmietana

KURSY WALUT

GIEŁDA


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo