12 marca 2020 roku w restauracji Gremium Forum Firm zorganizowało spotkanie z Marcinem Chowańcem z Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego
Temat spotkania to BDO baza Danych Odpadowych