24 września na terenie  Zabytkowej Kopalnia Ignacy Forum Firm z siedzibą w Radlinie zorganizowało konferencję Innowacyjna Firma pod hasłem  „Zamień wyzwania na innowacyjność” .

 Odbyły się następujące wystąpienia:

 – Jak być innowacyjnym i czy to się opłaca? – Aleksandra Dik Adventure Media Agencja PR

 – Jak finansować innowacyjność? Gdzie pozyskać fundusze na nowe technologie.    

      Lucyna Sikora Enterprise Europe Network Fundusz Górnośląski S.A.

   – Dobre przykłady innowacyjnych firm –  Izabela Czeremcha Menadżer Klastra  MedSilesia

 Wręczono statuetki w kategoriach:

  – Junior Innowacji 2021r. otrzymała Kawa i Zabawa Sp.z o.o

   – Innowacyjny projekt 2021 otrzymał Serwis Urządzeń Infrastruktury Technicznej sp. z o.o.

  – Innowacyjna Firma 2021 – Klaster MedSilesia

  – Innowacyjne Media 2021- otrzymał Portal informacyjny  tuwodzislaw.pl spółka Topolska

  – Innowacyjna Instytucja 2021 – Urząd Miasta Radlina

Wręczenia dokonali  Radny Sejmiku Śląskiego Jarosław Szczęsny,  burmistrza Miasta Radlina Barbara Magiera oraz prezes Forum Firm Bronisław Kostaniuk.