24.01.2019 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Forum Firm z siedzibą w Radlinie oraz AVIVA Investors TFI.

Tematem spotkania były Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli o wyborze planu emerytalnego dla swoich pracowników.

Na spotkaniu został omówiony temat dot. obowiązku utworzenia PPK obejmującego od lipca 2019 roku według ustawy o PPK.

Zgodnie z zapowiedziami rządowymi w najbliższych latach czekają nas duże zmiany w systemie emerytalnym. Bardzo istotne będzie powstanie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych na swoją przyszłą emeryturę odkładać będzie każdy pracownik wraz ze swoim pracodawcą, przy wsparciu Państwa. PPK będzie rozwiązaniem obligatoryjnym dla Pracodawców.

 

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo