24.01.2019 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Forum Firm z siedzibą w Radlinie oraz AVIVA Investors TFI.

Tematem spotkania były Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli o wyborze planu emerytalnego dla swoich pracowników.

Na spotkaniu został omówiony temat dot. obowiązku utworzenia PPK obejmującego od lipca 2019 roku według ustawy o PPK.

Zgodnie z zapowiedziami rządowymi w najbliższych latach czekają nas duże zmiany w systemie emerytalnym. Bardzo istotne będzie powstanie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych na swoją przyszłą emeryturę odkładać będzie każdy pracownik wraz ze swoim pracodawcą, przy wsparciu Państwa. PPK będzie rozwiązaniem obligatoryjnym dla Pracodawców.