Forum Firm zaprasza przedsiębiorców do udziału w seminariach Eko-akademi przedsiębiorczości

Tematy seminariów:

I seminarium – Gospodarka o obiegu zamkniętym.

II seminarium – Finansowanie inwestycji ekologicznych z programu  RPO WZ 2014 -2020.

III seminarium – Nowoczesne rozwiązania stosowane w sektorze OZE.

IV seminarium – Szanse i zagrożenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii z perspektywy przedsiębiorcy

V seminarium – Oferta finansowania inwestycji OZE

VI seminarium – Rozwiązania systemowe w dziedzinie grzania i chłodzenia – pompy ciepła

VII seminarium – Wykorzystanie odpadów jako surowca w gospodarce

Zgłoszenia i bliższe informacje  T.32 459 02 57; 505 130 996 forum-firm@wp.pl

Zapraszamy!!