I Forum Ekologiczne – 9.11.2017
W wydarzeniu wzięli udział przedsiębiorcy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zainteresowani tematyką ekologii, honorowy patronat nad Forum Ekologicznym objął Urząd Miasta Radlin. Wydarzeniu towarzyszyły liczne wystąpienia między innymi na temat oddziaływania zakładów na środowisko, pożyteczności pszczół, budownictwa pasywnego czy racjonalnego wykorzystania wody. Dodatkowo, prócz licznych stoisk tematycznych odbył się panel dyskusyjny – Czy warto inwestować w ekologię?

I Forum Ekologiczne - 9.11.2017

I Europejski Piknik Gospodarczy – 19.05.2017
Podczas Pikniku mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych wystąpień i prezentacji m.in. wystąpienie – Pana Premiera Jerzego Buzeka „ Jak Bexit wpłynie na Polski rynek pracy?” czy p. Lucyny Sikora z Enterpris Europ Network pt. „Jednolity Rynek Unii Europejskiej”. Podczas wydarzenia nie zabrakło także programu artystycznego, pokazu mody, licznych degustacji, porady i zabiegów z zakresu odnowy biologicznej.

I Europejski Piknik Gospodarczy - 19.05.2017

Wiosenny Piknik Biznesowy – 17.04.2016
Restauracja Leśna Perła w Radlinie. Wydarzeniu towarzyszyło wiele ciekawych atrakcji miedzy innymi: koncert najpopularniejszych melodii świata, pokaz mody, porady dietetyczne i analiza składu ciała, porady i zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, kosmetyki, wizażu, fryzjerstwa, porady zdrowego odżywiania

Wiosenny Piknik Biznesowy - 17.04.2016

Konferencja „Sukcesja w firmach rodzinnych” – 20.05.2015
Forum Firm wraz z miastem Pszów zorganizowało konferencję „Sukcesja w firmach rodzinnych” pod patronatem Pani Burmistrz Miasta Pszowa Katarzyny Sawickiej-Mucha

Podczas konferencji odbyły się następujące prelekcje :
Krystyna Madej prezes Firmy KLT – Konwledge Life Time „Sukcesja w firmach rodzinnych”
Karol Szymura z Kancelarii Prawnej Szymura & Partnerzy  „Przekształcenie spółek – optymalizacja podatkowa”
Bronisław Kostaniuk prezes Forum Firm z siedziba w Radlinie   „Biznes najlepszy w grupie”
Janusz Pietrusiński Makroregionalny Menager ds. Wsparcia Sprzedaży MSP Bank Zachodni WBK SA–  „Dotacje szansą na rozwój firmy”

Konferencja "Sukcesja w firmach rodzinnych" - 20.05.2015

Spotkanie informacyjne UM Radlin – 21.11.2014
W związku z wejściem w życie nowego okresu finansowania UE na lata 2014 – 2020, a co za tym idzie rozpoczęciem wdrażania programów operacyjnych realizujących strategię „Europa 2020”, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Forum Firm zorganizowało spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta Radlin
Spotkanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych – osób fizycznych, przedsiębiorstw
i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania przybliżone zostały najważniejsze założenia nowej perspektywy finansowej, sposób alokacji środków oraz działania, na które przedsiębiorcy lub planujący rozpocząć działalność gospodarczą będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Spotkanie informacyjne UM Radlin - 21.11.2014

Debata „Globalne i regionalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego” – 27.10.2013
27 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbyła się Debata – „Globalne i regionalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego”. Wstępem do debaty były dwie prelekcje: „Gospodarka rynkowa” – pojęcie i rodzaje”, którą poprowadził dr Rafał Żelazny z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Rola państwa w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych”, którą wygłosiła mgr Sabina Krawczyk z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Debata "Globalne i regionalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego" - 27.10.2013

III Gala Biznesu z okazji 15-lecia Forum Firm – 28.11.2013
Gośćmi spotkania byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, poseł RP Ryszard Zawadzki, Poseł RP Krzysztof Gadowski, Poseł RP Henryk  Siedlaczek, Vice Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Dawid Topol ,Burmistrz Miasta Radlin Barbara Magiera, Wiceburmistrz Miasta Radlin  Zbigniew  Podleśny, przewodniczący Rady  Miejskiej w Radlinie  Jacek Sobik, Ks. Proboszcz  Zbigniew  Folcik   Parafii  w Biertułtowach, Przedstawiciele Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego oraz wielu innych wspaniałych gości. Wydarzeniem specjalnym uświetniającym Galę był koncert koncert Magdy Navarrete.

III Gala Biznesu z okazji 15-lecia Forum Firm

Forum Gospodarcze – 21.11.2011
Tematem Forum były „Problemy i możliwości MŚP w warunkach gospodarki rynkowej”  Gośćmi wydarzenia byli między  innymi prof. Andrzej Blikle , dr Witold Potwora, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu ŚL. Anna Słowińska Plewka , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. Marek Bernais oraz  prowadzący Forum redaktor TVP Marek Czyż

Forum Gospodarcze - 21.11.2011

Konferencja „Nowa jakość współpracy – Śląskie Partnerstwo Gospodarcze” – 09.05.2011
W dniu 9 maja 2011 r. w Hotelu Amadeus przy ul. Jastrzębskiej 9 w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja „Nowa jakość współpracy – Śląskie Partnerstwo Gospodarcze”.
Konferencję otworzył Prezes Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim Pan Marian Oślizło.
Pierwszorzędnym celem konferencji było oficjalne zawiązanie porozumienia pomiędzy Forum Firm Miasta Radlin, Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, Raciborską Izbą Gospodarczą oraz Żorską Izbą Gospodarczą powołującego Śląskie Partnerstwo Gospodarcze.
W trakcie trwania konferencji zaszczycił nas swoim wystąpieniem Pan Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski.

Konferencja "Nowa jakość współpracy-Śląskie Partnerstwo Gospodarcze" - 09.05.2011

Gala Biznesu z okazji 10-lecia Forum Firm – 2008

Gala Biznesu 10 lat - 2008

Gala Biznesu z okazji 5-lecia Forum Firm – 2003

Gala Biznesu 5 lat - 2003

Spotkanie z Konsulem USA w Krakowie
Coroczny udział członków Forum Firm w obchodach  rocznicy Odzyskania Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki na zaproszenie Ambasadora Stanów Zjednoczonych – pana Victora Asie  oraz Konsula Generalnego.

Spotkanie z Konsulem USA w Krakowie

Targi OGRO-DOM Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów dla Domu i Ogrodu – 2005-2011

Targi OGRO-DOM - 2005-2011KURSY WALUT

GIEŁDA